• 2890 Tata, Szegfű utca 17.
Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A clearsystem.eu honlap tartalma, a csatolt fájlok, dokumentumok, grafikák és minden ehhez tartozó anyag a Clear System Plusz Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, melyek a Clear System Plusz Kft. üzleti titkait képezhetik és bizalmas információkat tartalmazhatnak, továbbá szerzői jogokkal lehetnek felruházva.

A honlapon szereplő információk nem képeznek ajánlattételt vagy egyéb elkötelezettséget az azt böngésző felé, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.

Ezen adatvédelmi nyilatkozat nem ismerése nem mentesíti az esetleges károkozót, a felelősségre vonás alól.

Az clearsystem.eu honlap tulajdonosa és/vagy üzemeltetője az e-mailek forgalmazásáért felelősséget nem vállal. Továbbá nem vállal felelősséget a keletkezett hibákért, károkért ideértve a clearsystem.eu honlapon elektronikus formátumban küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által okozott károkért.

Az e-mailek forgalmazásában a hibamentesség nem kizárható, ezt kérjük vegye figyelembe.

A tulajdonos és/vagy üzemeltető a clearsystem.eu honlapja használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A clearsystem.eu honlap tartalma a szerző jogi törvény védelme alatt áll. A tartalom felhasználása csakis a tulajdonos és/vagy üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével történhet.

A clearsystem.eu oldal működésére, megjelenítésére és fenntartására vonatkozó műszaki és egyéb megoldások, megjelölések, domain nevek a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni és eszmei jog kizárólag a tulajdonost és/vagy üzemeltetőt illeti.

A clearsystem.eu honlap tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és annak használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.

A tulajdonos és/vagy üzemeltető teljes mértékben kizárja a felelősségét a clearsystem.eu honlapon található, elérhető információkért és minden tartalmi elemért a clearsystem.eu honlap használatából eredő vagy azzal összefüggésben keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért.

Az elektronikus információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a tulajdonos és/vagy üzemeltető a felelősségét kizárja.

Az adatvédelmi nyilatkozat összhangban vannak az alábbi, hatályos jogszabályok, így különösen:

  • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,
  • 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.